Coming Soon กิจกรรมเร็วๆ นี้

 • เป็นมิตรกับความตาย

  วันที่ 26 เมษายน 2557 [เต็มแล้วค่ะ]

  ทุกชีวิต ล้วนมีปลายทางเดียวกันคือ ความตาย ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แต่ละชีวิตต่างรับรู้ร่วมกันหากแตกต่างด้วยท่าทีและความหมาย แล้วสำหรับคุณล่ะ ความตาย เป็นมิตร คนแปลกหน้า หรือศัตรู และความหมายเหล่านี้ส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่ของคุณอย่างไร...

  more
  icon befriend death
 • ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นต้น

  วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557

  โลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อนหลากหลาย และได้กลายเป็นโลกแห่งข้อมูลที่มากล้น - โจทย์สำคัญที่ตามมาก็คือ ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถฝ่าข้ามข้อจำกัดของการรับรู้ เพื่อนำพาข้อมูลเหล่านั้นไปสู่ความเข้าใจได้...

  more
  icon issue
 • เผชิญความตายอย่างสงบ

  วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557

  การเรียนรู้เกี่ยวกับ "ความตาย" ทำให้เราปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นในความตระหนักรู้อยู่เสมอทุกลมหายใจ หากเราสามารถทำความเข้าใจและน้อมใจยอมรับความตายอย่างกล้าหาญ ว่าเป็นความจริงของชีวิต...

  more
  icon death
 • การสื่อสารอย่างสันติ

  วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557

  การสื่อสารอย่างสันติ เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร โดยใช้ความกรุณาเป็นพื้นฐาน มุ่งให้เกิดการฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง...

  more
  icon communication
 • งาน พลังกลุ่ม และความสุข

  วันที่ 20-22 มิถุนายน 2557

  งานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิต หลายคนต้องอุทิศเวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตไปกับการทำงาน ทว่า การทำงานในรูปแบบองค์กรนั้นมีปัจจัยมากมายที่อาจเข้ามาบั่นทอนพลัง ความสุข และประสิทธิภาพในการทำงานลงไป อาทิ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพภายในบุคคล สัมพันธภาพที่มีต่อกัน โครงสร้างการทำงานที่ไม่ลงตัว รวมถึง...

  more
  icon team
 • Transformaiton Game

  วันที่ 28-29 มิถุนายน 2557

  กระดานเกมที่จำลองชีวิตมนุษย์ เกมที่ผู้เล่นจะได้เข้าใจตัวเองและรักตัวเองได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น โดยผู้เล่นแต่ละคนจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในการเล่นเกมแต่ละครั้งด้วยตัวเอง เรียนรู้และเปิดรับเรื่องราวต่างๆ ทั้งรอยยิ้มและน้ำตา...

  more
  icon transformation game
 • ง่ายงามในความธรรมดา

  วันที่ 28-29 มิถุนายน 2557

  การอบรมพื้นฐานการปฏิบัติสมาธิภาวนา ที่สอนโดยคนธรรมดาเพื่อคนธรรมดาที่อยากภาวนาแต่ไม่อยากลางาน วิทยากรในฐานะ 'เพื่อนร่วมทาง' นำเสนอความเข้าใจพื้นฐานของการฝึกภาวนา ตั้งแต่ในเรื่องของท่านั่ง การตามลมหายใจ การสร้างฐานแห่งการตื่นรู้...

  more
  icon simply
 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต

  วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

  กระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด...

  more
  icon team
 • ศิลปะบำบัด

  วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557

  ให้งานศิลปะ การวาดรูป งานปั้น การเคลื่อนไหวร่างกาย ดนตรี และการชมภาพยนตร์ มาช่วยสะท้อนให้เราได้เห็นตัวตนและปมปัญหา เพื่อที่เราจะได้เยียวยาและพัฒนาจิตใจ ให้ศิลปะเป็นสื่อช่วยนำพาให้เราเข้าใจและเข้าถึงตัวตนของเรา...

  more
  icon arttherapy
 • ซาเทียร์

  วันที่ 12-14 กันยายน 2557

  คนเรามีความสามารถในการรับมือกับปัญหาแตกต่างกัน ซึ่งความสามารถที่ว่านั้นไม่ใช่ความสามารถในการจัดการปัญหา ภายนอก เท่านั้น แต่เป็นกระบวนการภายในใจที่สัมพันธ์กับความคิดความเชื่อหรือทัศนคติ ความคาดหวัง ตลอดจนความต้องการลึกๆ ...

  more
  icon satir
 • เป็นมิตรกับความตาย
 • จับประเด็น
 • เผชิญความตายฯ
 • การสื่อสารฯ
 • พลังกลุ่ม
 • Transformation Game
 • ง่ายงาม
 • โค้ชชิ่ง
 • ศิลปะบำบัด
 • ซาเทียร์
 

Gallery ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรม "งาน พลังกลุ่ม และความสุข" บมจ.กรุงไทยอาหารสัตว์ รุ่นที่ 9
วิทยากร : พูลฉวี เรืองวิชาธร เจนจิรา โลชา และทีมเสมสิกขาลัย
เมื่อวันที่ 3-6 เมษายนผ่านมานี้ ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

 

 • เสียงสะท้อนของชีวิต

  ถ้าคุณ”ต้องการ”ความรัก “ให้”ความรักของคุณออกไปก่อน .. ถ้าคุณ”ต้องการ”ความเมตตากรุณามากกว่าเดิม คุณต้อง”ให้”ความเมตตากรุณามากขึ้น .. ถ้าคุณ”ต้องการ”ความเข้าใจและความเคารพนับถือ “ให้”ความความเข้าใจและความเคารพนับถือ .. ถ้าคุณ”ต้องการ”ให้คนอื่นอดทนและให้เกียรติคุณ คุณต้อง”ให้”...

  more
   article
 • การรู้จักตนเอง

  ผู้มีการพัฒนาตนต้องรู้จักตน วิเคราะห์ตนเองให้ชัดเจนว่า ตนเป็นใคร มาจากไหน ทำอะไร มีอะไรเป็นเป้าหมายของชีวิต โสกราติส นักปราชญ์ชาวกรีก กล่าวว่า “ชีวิตที่ไม่ได้ตรวจสอบ เป็นชีวิตที่ไร้ค่า” คนที่หวังความก้าวหน้า ควรกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางชีวิตตน พิจารณาว่าจะนำตนไปสู่จุดมุ่งหมายชีวิตได้อย่างไร…

  more
   tips
 • ถ้าอยากรู้จักตัวเอง ก็ต้องหัดอยู่กับตัวเอง

  ฉันว่าหลายคนที่ค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไม่เจอ ไม่รู้ว่าต้องการอะไร...อยากทำอะไร.. และชีวิตฉันทำอะไรได้บ้าง ก็อาจจะเป็นเพราะว่า..เขาไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเอง เขาไม่เคยปล่อยให้ตัวเองเหงา..อ้างว้าง..โดดเดี่ยว เพราะเขาอาจมองว่า..มันจะทำให้เขาทุกข์..ชีวิตซบเซาไม่สนุก ก็เลยทำตัวยุ่งอยู่ตลอดเวลา...

  more
   share
 • Incendies  : รันทดและงดงาม

  เรื่องราวของการสืบค้นตามหารากเหง้าของตัวเองอันเป็นกุศโลบายที่ชาญฉลาดของแม่ (Lubna Azabal) ผู้หญิงที่ผอมบาง แต่มีแววตาเด็ดเดี่ยว เธอไม่ใช่คนที่พูดเยอะ เป็นคนเงียบๆ เงียบจนทำให้ลูกๆ ฝาแฝดอย่าง Jeanne (Mélissa Désormeaux-Poulin)และ Simon (Maxim Gaudette) รู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่แปลกและเข้าใจยาก...

  more
   film


Sitelinkx by eXtro-media.de

Recommended เรื่องน่าสนใจ

 • card banner

  ไพ่แห่งความเข้าใจ (ไพ่ความรู้สึก ความต้องการ)

  สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมการสื่อสารอย่างสันติมาแล้ว
  ราคาชุดละ 150 ฿ สอบถามได้ที่ 02-314 7385 ถึง 6

   

 • nvc2 cover

  หนังสือ "สื่อสารอย่างสันติ"

  พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์กรีนรีดและกระดาษอาร์ตด้าน
  แทรกภาพประกอบสี่สี จำนวนหน้า 160 หน้า
  ราคาปก 130 บาท ขายราคา 110 บาท ค่าจัดส่ง 20 บาทต่อเล่ม
  สามารถสั่งซื้อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  สอบถามเพิ่มเติม 02-314 7385 ถึง 6

 • Untitled-1

  สายด่วนให้คำปรึกษาทางจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย

  โดยโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา
  โทร. 02-882-4952, 086-0022-302
  ทุกวัน จ.-ศ. เวลา 10.00-16.00 น.

   

Places Suggestion แนะนำสถานที่

Location

29/15 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

Mon-Fri | 9am-5pm
Sat-Sun | closed

Follow Us

facebook-circle-300px twitter-circle-300px gplus-in-circle-300px